TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje ecohit.lt (toliau – ecohit.lt).


Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas, užsakymo panaikinimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai ecohit.lt Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje, sutinka su naudojimosi sąlygomis ir suformuoja užsakymą. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma ecohit.lt portale.

Po užsakymo suformavimo, prekės, esančios Pirkėjo užsakyme, rezervuojamos. Jeigu Pirkėjas, per 3 (tris) darbo dienas neapmoka užsakymo (apmokėjimo būdai aprašyti toliau), jam siunčiamas priminimas. Neapmokėjus užsakymo per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo suformavimo,  rezervuotos prekės grąžinamos į sandėlį, o Pirkėjo užsakymas panaikinamas.

 UŽSAKYMO APMOKĖJIMO BŪDAI

  • BANKINIU PAVEDIMU
  • GRYNAISIAIS KURJERIUI PRISTAČIUS PREKES (kainuoja papildomai)
  • MOKILIZINGU


Pirkėjo teisė atšaukti užsakymą

Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo ir susigrąžinti sumokėtus pinigus, jei prekė (-ės) dar nėra išsiųstos. Tokiu atveju Pirkėjui yra grąžinami visi sumokėti pinigai. Jei užsakymas jau išsiųstas, įsigalioja prekės grąžinimo punktas. 


Pirkėjas įsipareigoja

Pirkėjas privalo atsiskaityti sutartą sumą už prekes ir priimti užsakymą bendrai suderinta tvarka.
Pirkėjas įsipareigoja neperduoti trečiosioms šalims savo registracijos duomenų kodo. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją – naudojant ecohit.lt portale susisiekimo su aptarnavimo centru formą arba nurodytu telefonu.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti.
Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.
Pirkėjas, naudodamasis ecohit.lt sutinka su Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

 

Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti ecohit.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis ecohit.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.


Pardavėjas įsipareigoja

1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis ecohit.lt teikiamomis paslaugomis. Atsiradus trukdžiams e-sistemoje, Pardavėjas priims Pirkėjo užsakymus telefonu.

2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytų prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 dienų.

 

Prekių pristatymas

Prekes Pardavėjas pristato naudodamasis kurjerių tarnybų paslaugomis (pristatomos nurodytu adresu darbo valandomis)

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba pristatymo tarnybos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Priešingu atveju laikoma, kad Siunta pristatyta tvarkinga.

Garantija
Garantinis laikotarpis yra nustatomas tik tam tikrai daliai prekių. Garantinio aptarnavimo dokumentas – garantinis talonas, esantis prekės komplekte arba pirkimo sąskaita faktūra, kurią pirkėjas gali rasti savo pirkimo paskyroje ir išssisaugoti ara atsispausdinti. Prekės gamintojas nustato oficialų prekės naudojimo terminą, jeigu nepažeistos eksploatavimo sąlygos. Jeigu Pirkėjui atsiranda kokių nors problemų, rekomenduojama kreiptis į įgaliotuosius prekės aptarnavimo centrus (ĮPC), kurių adresus ir telefonus Pirkėjas gali sužinoti prekės garantiniame talone. Norint išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Pirkėją atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir aptarnavimo sąlygas. Garantiniu talonu gamintojas patvirtina, kad gaminio defektų suradimo atveju prisiima įsipareigojimus patenkinti Pirkėjo reikalavimus. Šiuos reikalavimus nustatė galiojantys vartotojų teisių apsaugos įstatymai.

Pardavėjas neužsiima prekių garantine priežiūra ir gali teikti tik rekomenduojamojo pobūdžio informaciją garantijos klausimais. 


Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis

2014 m. liepos 22 d. Nr. 738 LR Vyriausybės nutarimu patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis.

Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima daikto grąžinimui.
Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

Prekes grąžina Pirkėjas savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas gali arba grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę kita – abipusiu susitarimu.


Atsakomybė
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis ecohit.lt portalu.

Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per ecohit.lt portale esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.


Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia naudodamas ecohit.lt portale esančią susisiekimo su aptarnavimo centru formą arba nurodytu telefonu.

Sąskaita už prekes

Kiekvieno užsakymo metu suformuojama sąskaita faktūrą, kurią Pirkėjas gali matyti prisijungęs prie savo paskyros el.parduotuvėje. Pardavėjas paprastai nesiunčia popierinių sąskaitų gamtos saugojimo sumetimais.


Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami geranoriškų derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Dėkojame už bendradarbiavimą!

 

Taisyklės peržiūrėtos 2021 m. lapkričio mėn.